2020 Ortaöğretim kpss Ne zaman ? Geri sayım

2020 Ortaöğretim kpss Sınav Ne zaman Yapılacak konuları soru dağılımı kaç yılda bir yapılır ortaöğretim kpss sınavı gibi Geri sayım Sayacı ile soruları yanıtladık

Ekim ayının yavaş yavaş sonlarına geldiğimiz şu günlerde binlerce vatandaş KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak araştırması yapmaya başladı. KPSS ortaöğretim sınavına liselerden mezun olan memur adayları katılım sağlayacak. Gözler sınav giriş belgelerinin yayınlanması ardından da sınavın yapılacağı tarihte. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020’de düzenlenecek.

KPSS ortaöğretim sınavına kimler girer: 
A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları, bugün saat 23.59’da sona erecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim geç başvurusu için adaylara son gün uyarısı yaptı.

ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda “2020 KPSS Ortaöğretim için 8- 9 Ekim 2020 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59’da sona erecektir” denildi.

020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan adaylar için önemli bir konudur. ÖSYM tarafından iki yılda bir yapılan KPSS Ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerindeki soru sayılarını inceleyeceğiz. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda çıkan soruları inceledik ve dersler bazında konu ve soru dağılımını daha ayrıntılı hazırladık. 2020 KPSS Ortaöğretim Konu dağılımına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 KPSS Ortaöğretim (Lise) Konuları ve Soru Dağılımı

2020 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı

2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımı Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan adaylar için önemli bir konudur. ÖSYM tarafından iki yılda bir yapılan KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerindeki soru sayılarını inceleyeceğiz. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda çıkan soruları inceledik ve dersler bazında konu ve soru dağılımını daha ayrıntılı hazırladık. 2020 KPSS Ortaöğretim Konu dağılımına sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

♦YENİ♦ 2020 KPSS Telegram Grupları Hemen KATIL!

Aşağıda öncelikle sınavın iki oturumu ve hangi dersten kaç soru sorulduğu üzerinde durduk. Daha sonra konu dağılımlarına yer verdik. Geçmiş yıllarda çıkan soru sayılarını görmek için ise tabloların içerisinde yer alan “detaylar için tıklayın.” İlgili butonuna basın ve açılan sayfadan inceleyiniz.

2020 KPSS Ortaöğretim Oturumları

Öncelikle KPSS Ortaöğretim sınavını genel hatlarıyla açıklayarak sınav hakkında bilgi sahibi olalım.  KPSS Ortaöğretim sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Genel Yetenek kısmında adaylara bilgiyi yorumlamaya ve problem çözmeye yönelik sorular sorulmaktadır. Genel Kültür kısmında ise daha çok bilgiyi ölçmeye yönelik sorular adaylara sorulmakta. Toplam soru sayısı KPSS Ortaöğretim sınavı için 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Süre ise 130 dakika (2 saat 10 dakika) verilmektedir. Yaklaşık olarak her soruya 1.1 dakika düşüyor. KKAMU PERSONEL SEÇME SINAVI konularını ve soru dağılımını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

Genel Yetenek

İlk bölüm olan Genel Yetenek testinde 3 dersten toplamda 60 adet soru sorulacak. Soru çıkacak dersler ise

  • Türkçe 30 soru
  • Matematik-Geometri 30 soru

Türkçe dersi soruları genel olarak okuduğunu anlamaya ve muhakeme gücünü ölçmeye yönelik sorular sorulacak. Geçmiş yılında çıkan Türkçe sorularında sözel mantık ve uzun paragraf soruları da dikkat çekmekte. Bu soruların üstesinden gelebilmek için ise bol bol kitap okumalı ve pratik yapmalısınız. Diğer dersleri de tek bir cümle ile değerlendirmek gerekirse geçmiş yıllardaki soru tipleri ile benzerlik göstermektedir.

Genel Kültür

İkinci bölüm olan Genel Kültür testinde 4 dersten toplamda 60 adet soru sorulacak. Soru çıkacak dersler ise

  • Tarih 27 soru
  • Coğrafya 18 soru
  • Vatandaşlık 9 soru
  • Güncel Bilgiler 6 soru

Tarih ve Coğrafya dersinden sorular genel olarak bilgi ve bildiğini yorumlama tarzında sorulmaktadır. Coğrafya dersinde özellikle harita bilgisini ön plana almanızı tavsiye ederim. Vatandaşlık dersi soruları ezberlenen bilgileri ölçmeye yönelik olarak sorulmaktadır. Güncel bilgiler sorularını çözebilmek için gündemden uzak kalmamaya çalışın. Ayrıca çeşitli platformlardaki ve sitemizdeki online testleri çözebilirsiniz.

DİKKAT: Aşağıda öncelikle sınavın iki oturumu ve hangi dersten kaç soru sorulduğu üzerinde durduk. Daha sonra konu dağılımlarına yer verdik. Geçmiş yıllarda çıkan soru sayılarını görmek için ise tabloların içerisinde yer alan “detaylar için tıklayın.”  İlgili butonuna basın ve açılan sayfadan inceleyiniz.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI Ortaöğretim Türkçe Konuları★ KPSS Ortaöğretim Türkçe Konu Dağılımı Detayları için Tıklayın ★
1) Sözcükte Anlam2) Cümlede Anlam
3) Paragrafta Anlam4) Ses Bilgisi
5) Yapı Bilgisi6) Sözcük Türleri
7) Cümle Bilgisi8) Yazım Kuralları
9) Noktalama İşaretleri10) Anlatım Bozuklukları
11) Sözel Mantık
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI Ortaöğretim Matematik Konuları★ KPSS Ortaöğretim Matematik Konu Dağılımı Detayları için Tıklayın ★
1) Temel Kavramlar2) Sayılar
3) Bölme-Bölünebilme Kuralları4) Asal Çarpanlara Ayırma
5) EBOB-EKOK6) Birinci Dereceden Denklemler
7) Rasyonel Sayılar8) Eşitsizlikler
9) Mutlak Değer10) Üslü Sayılar
11) Çarpanlara Ayırma12) Köklü Sayılar
13) Oran Orantı14) Problemler
15) Kümeler16) Fonksiyon
17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık18) Modüler Aritmetik
19) Tablo ve Grafikler20) Sayısal Mantık
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI Ortaöğretim Tarih Konuları★ KPSS Ortaöğretim Tarih Konu Dağılımı Detayları için Tıklayın ★
1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi2) Türk-İslam Tarihi
3) Osmanlı Tarihi4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
9) Cumhuriyet Dönemi10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI Ortaöğretim Coğrafya Konuları★ KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konu Dağılımı Detayları için Tıklayın ★
1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI Vatandaşlık Konuları★ KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konu Dağılımı Detayları için Tıklayın ★
1) Hukukun Temel Kavramları2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
5) Temel Hak ve Hürriyetler6) Yasama
7) Yürütme8) Yargı
9) İdare Hukuku
2020 Ortaöğretim kpss Sınav Ne zaman Yapılacak konuları soru dağılımı kaç yılda bir yapılır ortaöğretim kpss sınavı gibi Geri sayım Sayacı ile soruları yanıtladık

KPSS Ortaöğretim Son 14 Yılın Çıkmış Soru&Cevapları İNDİR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI Ortaöğretim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1-) KPSS Ortaöğretim sınavına kimler katılabilir?

Sınava,Liseden mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

2-) KPSS sınavı hangi oturumlarda yapılacaktır?

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI Ortaöğretim, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından oluşur.

3-) Sınav ücretleri ne zaman yatırılır?

KPSS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten (onay kodu sisteme girildikten sonra) sonra sınav ücreti yatırılır.

4-) Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
a) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır.)

5-) Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

6-)KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI Ortaöğretim hangi yıllar yapılır?

KPSS Ortaöğretim iki yılda bir uygulanmaktadır. Çift yıllarda sınav yapılır. Örnek: 2018, 2020 ve 2022… gibi

YKS AYT TYT GERİ SAYIMI VE SORU DAĞLIMI İÇİN ;

Nasıl Yapılır videoları için

https://www.youtube.com/channel/UCmZNXUAW2Wl2IwVHtse7gKQ

19 thoughts on “2020 Ortaöğretim kpss Ne zaman ? Geri sayım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.